Veel gestelde vragen

Algemeen

Paylogic draagt zorg voor een gespecificeerde factuur van elke uitbetaling die wordt
gedaan aan de klant. De uitbetaling van de ticketgelden wordt gedaan op basis van de
gelden die daadwerkelijk ontvangen zijn op de daarvoor bestemde rekening.

Verschil tussen moment van bestellen en uitbetaling

Tussen het moment dat een bestelling wordt gedaan door een consument en het
moment dat het geld door Paylogic is ontvangen, en dus gereed is voor uitbetaling, zit
gemiddeld 11 dagen. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen betaalmethode.
Het geld gaat van de bank van de consument naar de bank van de betaalmethode. Vanuit
daar gaan de ticketgelden naar de Payment Service Provider - de organisatie die tussen de
betaalmethoden en Paylogic in staat - om ten slotte overgemaakt te worden naar Paylogic.
Deze vertraging is uiteraard niet te zien in de verkoopstatistieken in de Backoffice, deze
geven namelijk de real time statistieken weer. Door de verwerking van de ticketgelden
door de verschillende partijen en de vertraging die daarbij komt kijken, is het dus
helaas niet altijd mogelijk om alle (in de backoffice) zichtbaar verkochte tickets, met
de eerst volgende uitbetaling mee te nemen.

Uitbetalingsdag

Uitbetalingen vinden op woensdag plaats. Per klant is vastgesteld op welke
woensdag dat in de maand is. Op het moment dat er een uitbetaling is, wordt op
woensdag de overboeking aan de bank beschikbaar gesteld. De dag van ontvangst
is afhankelijk van de ontvangende bank. Meestal is dat dezelfde woensdag of
donderdag. In geval van een buitenlandse bank, kan het zijn dat dit een aantal dagen
langer duurt.

Servicefee

Bij de Paylogic Service Fee wordt onderscheid gemaakt tussen Online en Retail. Voor
online verkochte tickets wordt de overeengekomen Service Fee in rekening gebracht.
De overeengekomen Service Fee is exclusief BTW, deze wordt op de factuur toegevoegd.
Voor verkochte tickets via het retail kanaal (bijvoorbeeld Primera of Free Record Shop)
wordt een tarief van EUR 0,00 aangegeven. De Service Fee die hiervoor in rekening
wordt gebracht in de winkel, wordt rechtsreeks met de consument afgerekend. Er
worden in dit geval geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Netto-omzet

De netto omzet is het totaal aan ticketgelden dat is geïncasseerd op basis van de
ticketwaarden. Anders gezegd, het aantal verkochte tickets vermenigvuldigd met het
de ticketwaarde.

BTW

De bedragen die opgenomen zijn in de creditfacturen van Paylogic kent twee soorten
BTW. De eerste is de BTW die bovenop de Paylogic Servicekosten worden gerekend.
Deze worden gespecificeerd onder “Paylogic Servicefee”. Dit is enkel de BTW van
de Servicekosten voor de online verkoop. De Servicekosten voor de kaarten die via
Primera worden verkocht, worden rechtstreeks met de consument afgerekend en
komen niet voor op de creditfactuur.

De BTW voor Servicekosten worden bij “Totaal” apart vermeld. Het gevolg hiervan is dat
het bedrag exclusief BTW hoger is, dan het bedrag inclusief BTW. Het betreft namelijk
BTW over kosten, waardoor het totale bedrag dat in mindering wordt gebracht hoger
wordt. Het resultaat is dat er minder wordt uitgekeerd. Dit is gevoelsmatig onjuist,
omdat men gewend is om bij een inclusief-BTW-bedrag een hoger bedrag te zien.
De BTW die gerekend wordt over de Servicekosten kan via de reguliere BTW-aangifte
worden teruggevraagd aangezien dit een Business to Business verhouding betreft. Jouw
belastingadviseur weet hoe dit moet. De BTW dat in de waarde van de verkochte kaarten
zit, moet door de evenement organisator zelf worden aangegeven. Paylogic dient hierbij
alleen als partij die het geld voor de evenementorganisator ontvangt en vervolgens
uitkeert. De verantwoordelijkheid voor de juiste aangifte hiervan ligt derhalve ook
bij de evenement organisator.

Additioneel Gecollecteerd

Wanneer er met een consument online wordt afgerekend, dan wordt een totaalbedrag
aan kosten ontvangen. Alle bedragen die naast de kaartprijs van de bezoeker worden
gecollecteerd, vallen onder “additioneel gecollecteerd”. Dit zijn dus Servicekosten,
(eventueel) BTW en de transactiekosten. Indien de klant ervoor heeft gekozen om
Service Fee van Paylogic 1-op-1 door te berekenen, dan komt hier ook nog de BTW bij.

 

Voorbeeld 1 - Paylogic Service Fee wordt 1-op-1 doorberekend

 

In dit voorbeeld wordt EUR 2,56 als additioneel gecollecteerd aangemerkt.

 

Voorbeeld 2 - Klant stelt handmatig een Service Fee in

 In dit voorbeeld wordt EUR 3,35 als additioneel gecollecteerd aangemerkt.

 

Transactiekosten

Transactiekosten worden altijd in rekening gebracht aan de klant. De klant kan er
vervolgens voor kiezen om deze kosten door te berekenen aan de consument. In dat
geval valt dit bedrag onder 'additioneel gecollecteerd' en wordt het verderop in de
factuur weer in mindering gebracht. Per saldo komt het dan niet voor rekening van
de klant.

Afrondingsverschillen

In het geautomatiseerde proces van Paylogic wordt gebruik gemaakt van vier cijfers
achter de komma. Op de factuur worden deze weer naar twee cijfers achter de komma
afgerond naar de klant, waardoor verschillen kunnen ontstaan.

Indien er een afwijkend bedrag ontstaat door deze afronding dan
zijn de bedragen die aan de consument worden gerekend en de bedragen die op de
factuur worden ingehouden gelijk.


Hierdoor wordt de klant niet benadeeld. Deze situatie doet zich alleen voor
als de Paylogic Service Fee 1-op-1 wordt doorberekend aan de consument
aangezien dan een BTW-tarief gerekend dient te worden. 

 

Indien je toch nog vragen hebt, kun je contact opnemen met jouw account manager
of account support: support@paylogic.com

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen