Alles weten over de uitbetaling? Het antwoord vind je hier!

Alles weten over de uitbetaling? Het antwoord vind je hier!

Verschil tussen moment van bestellen en uitbetaling

Tussen het moment dat een bestelling wordt gedaan door een consument en het  moment dat het geld door Paylogic is ontvangen, en dus gereed is voor uitbetaling, zit gemiddeld 11 dagen. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Het geld gaat van de bank van de consument naar de bank van de betaalmethode. Vanuit daar gaan de ticketgelden naar de Payment Service Provider - de organisatie die tussen de betaalmethoden en Paylogic in staat - om ten slotte overgemaakt te worden naar Paylogic.

Deze vertraging is uiteraard niet te zien in de verkoopstatistieken in de Backoffice, deze geven namelijk de real time statistieken weer. Door de verwerking van de ticketgelden door de verschillende partijen en de vertraging die daarbij komt kijken, is het dus helaas niet altijd mogelijk om alle (in de Backoffice) zichtbaar verkochte tickets, met de eerstvolgende uitbetaling mee te nemen. Voor uitgekeerde gelden en ticket aantallen zijn facturen altijd leidend.

Dag van uitbetaling

Uitbetalingen vinden standaard op woensdag plaats. Per klant is vastgesteld op welke  woensdag dat in de maand is. Op het moment dat er een uitbetaling is, wordt op woensdag de overboeking aan de bank beschikbaar gesteld. De dag van ontvangst is afhankelijk van de ontvangende bank. Meestal is dat dezelfde woensdag of donderdag. In geval van een buitenlandse bank, kan het zijn dat dit een aantal dagen langer duurt.

Ticketing omzet

De ticketing omzet is het totaal aan ticketgelden dat is geïncasseerd op basis van de  ticket waarden. Anders gezegd, het aantal verkochte tickets vermenigvuldigd met de waarde per ticket.

Servicekosten

Indien ervoor is gekozen om fans bij de aanschaf van een ticket servicekosten toe te rekenen, zullen deze op eenzelfde wijze als de tickets op een factuur verschijnen. Afhankelijk van de ingestelde servicekosten verschijnt dit per ticket of per order. Dit kan in zowel een percentage als een vast bedrag zijn (of een combinatie van beide).

Bij de See Tickets Fee (=servicekosten)  wordt onderscheid gemaakt tussen Online en Retail. Voor online verkochte tickets wordt de overeengekomen Service Fee in rekening gebracht.  De overeengekomen See Tickets Fee is exclusief BTW, deze wordt op de factuur toegevoegd. Op de factuur wordt de See Tickets Fee automatisch ingehouden op de uit te keren gelden.

Transactiekosten

Afhankelijk van het type overeenkomst kunnen transactiekosten op de factuur verschijnen. Wanneer Paylogic transactiekosten int, zullen deze met een negatief bedrag op de factuur verschijnen. Dit betekent dat de transactiekosten automatisch worden ingehouden van de uit te keren gelden.  Indien is bepaald dat de fan voor de transactiekosten dient te betalen, zullen alle doorbelaste transactiekosten verschijnen met een positief bedrag, zodat deze worden verrekend met de door Paylogic in rekening gebrachte transactiekosten.

Refunds en chargebacks

Het kan voorkomen dat gedurende het evenement refunds en chargebacks uitgevoerd dienen te worden. Deze zullen op de factuur verschijnen en verrekend worden met de uit te keren gelden. Een refund/chargeback zal op meerdere plekken op de factuur verschijnen. Deze worden enerzijds ingehouden op de ticketing omzet en anderzijds zullen er kosten onder de service en/of transactiekosten verschijnen.

BTW

De bedragen die opgenomen zijn in de creditfacturen van Paylogic kent twee soorten BTW. De eerste is de BTW die bovenop de See Tickets fee worden gerekend. Deze worden gespecificeerd onder “See Tickets fee”.

De BTW voor Servicekosten worden bij “Totaal” apart vermeld. Het gevolg hiervan is dat het bedrag exclusief BTW hoger is, dan het bedrag inclusief BTW. Het betreft namelijk
BTW over kosten, waardoor het totale bedrag dat in mindering wordt gebracht hoger wordt. Het resultaat is dat er minder wordt uitgekeerd. Dit is gevoelsmatig onjuist, omdat men gewend is om bij een inclusief-BTW-bedrag een hoger bedrag te zien.

De BTW die gerekend wordt over de Servicekosten kan via de reguliere BTW-aangifte worden teruggevraagd aangezien dit een Business to Business verhouding betreft. Jouw belastingadviseur weet hoe dit moet. De BTW dat in de waarde van de verkochte kaarten zit, moet door de evenement organisator zelf worden aangegeven. Paylogic dient hierbij alleen als partij die het geld voor de evenement organisator ontvangt en vervolgens uitkeert. De verantwoordelijkheid voor de juiste aangifte hiervan ligt derhalve ook bij de evenement organisator. Paylogic doet geen uitspraken over door de evenement organisator te hanteren BTW tarieven.

Externe betalingen

Externe betalingen verschijnen op de factuur wanneer er gebruik wordt gemaakt van een derde partij om de gelden te innen. Dit is van toepassing bij bijvoorbeeld het gebruik van Festicket. Hierbij worden gelden niet op de rekening van Paylogic ontvangen, maar worden alleen de tickets uitgegeven via het systeem van Paylogic.  Momenteel wordt dit door het systeem gezien als een reguliere verkoop, waarbij omzet verschijnt onder tickets/service fee etc. Dit gebeurd op eenzelfde wijze hoe een reguliere verkoop op de factuur zou verschijnen. Gezien Paylogic geen gelden ontvangt voor deze verkopen kunnen deze tickets niet uitgekeerd worden aan de promotor. Dit wordt opgelost door onderaan de specificatie per evenement een bedrag in te houden onder de noemer “External payment”. 

Afrondingsverschillen

In het geautomatiseerde proces van Paylogic wordt gebruik gemaakt van vier cijfers achter de komma. Op de factuur worden deze weer naar twee cijfers achter de komma afgerond naar de klant, waardoor verschillen kunnen ontstaan. Indien er een afwijkend bedrag ontstaat door deze afronding dan zijn de bedragen die aan de consument worden gerekend en de bedragen die op de factuur worden ingehouden gelijk. Hierdoor wordt de klant niet benadeeld. Deze situatie doet zich alleen voor als de Paylogic Service Fee 1-op-1 wordt doorberekend aan de consument
aangezien dan een BTW-tarief gerekend dient te worden. 
Indien je toch nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via de button onderaan de pagina.


  • Related Articles

  • Het uitbetalingsoverzicht, beheer je liquiditeit

   Als organisator is het belangrijk te weten hoe jouw cashflow zich op korte termijn zal ontwikkelen. Het overzicht ‘Huidig krediet en uitbetaling ’ geeft je inzicht hierin.  1. Ga via rapporten naar financieel.  2. Selecteer 'Huidig krediet en ...
  • Je user account extra beschermen met tweestapsverificatie

   Met tweestapsverificatie (Two Factor Authentication / 2FA) zorgen we ervoor dat data beter beschermd en opgeslagen wordt. Na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, wordt gevraagd om een unieke 6-cijferige code die wordt gegenereerd door ...
  • De getroffen maatregelen door See Tickets/Paylogic voor AVG

   Wij hebben als organisatie alle nodige maatregelen getroffen om te kunnen zorgen dat we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG/GDPR wetgeving. In dit artikel wordt nader beschreven wat we gedaan hebben om goed voorbereid te zijn op ...
  • Veelgestelde vragen over data

   In dit artikel tref je een verzameling van verschillende veelgestelde vragen op het gebied van data.  Kan ik e-mailadressen gebruiken die ik in het verleden heb verzameld en die ik in de toekomst verzamel voor marketingdoeleinden? Je kunt ...
  • Booking Protect

   SeeTickets biedt jou als organisator de handvatten om een positieve fan ervaring te bewerkstelligen, geheel in lijn met onze white-label filosofie. Onderdelen daarvan zijn additionele services. Onder andere in de vorm van een annuleringsverzekering ...